WhatsApp Image 2019 06 14 at 7.16.08 PM

觀浸牧函2 1

青少年暑期活動報名已經開始啦!

不要錯過暑假一同經歷神的時刻!

還不快來報名? 立即參加吧!

WhatsApp Image 2019 05 04 at 9.40.06 PM

WhatsApp Image 2019 05 30 at 12.29.19 PM

弟兄姊妹們可以自行參閱及報名參加